Strona główna Co nowego w PHP 5.4?
Wpis
Anuluj

Co nowego w PHP 5.4?

Co nowego w PHP 5.4?

PHP w wersji 5.4 znalazło się niedawno w w dystrybucji unstable Debiana. Czas zwrócić więc trochę więcej uwagi na to, co zmienia się w tej wersji.

 • tryby safe_mode oraz register_globals zostały całkowicie usunięte
 • domyślnym kodowaniem jest utf8
 • magic_quotes jest przestarzałe (deprecated)
 • poprawione rozszerzenie obsługi sesji
  • możliwość obsługi postępu wysyłania (odpowiednia konfiguracja pliku php.ini)
  • możliwość sprawdzenia stanu sesji - funkcja session_status()
  • obiektowe handlery sesji
 • wbudowany serwer www
  • mały, na razie tylko do zastosowań deweloperskich (php -S localhost:8080)
 • trzy nowe, zarezerwowane słowa
  • callable - nowy typ dla zmiennych,
  • trait (cecha) - specjalne konstrukcje podobne do klas, ale posiadające jedynie zestaw funkcji, które można następnie „wstrzyknąć” na etapie kompilacji do kodu każdej innej dowolnej klasy - coś jak wielokrotne dziedziczenie w C++. Po prostu klasa, która posiada (use - używa) danej cechy, może korzystać z jej funkcji(jednej lub wielu)
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   
   trait Konsumpcja {
    public function jedz{ ... }
   }
   class Paczek {
    use Konsumpcja ;
    // ...
   }
   class Kanapka extends Sniadanie {
    use Konsumpcja ;
    // ...
   }
   // metoda jest teraz dostępna dla obu klas
   InstancjaPaczek ::jedz();
   InstancjaKanapka::jedz();
   
  • insteadof - słowo kluczowe, które może przydać się, gdy stosujemy np.: cechy z funkcjami o tej samej nazwie
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   
   class MyClass{ 
    use Cecha1, Cecha2 { 
    Cecha1:metoda insteadof Cecha2; 
    Cecha2:metoda as metodainna; 
    } 
   }
   
 • inne
  • Type hint dla typów prostych
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   
   class Foo
   {
    public function bar(int $i)
    {
    // kod
    }
   }
   
  • możliwość korzystania ze zmiennej $this w closure (funkcja anonimowa)
  • krótka forma definicji tablic $tablica = ['jablko', '5.4', 'grucha', '0.0001'];
  • dostęp do tablicy z poziomu funkcji/metody echo funkcja()[2];
  • możliwość wywołania callbacków jak funkcji
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   
   class Paczek {
    function zjedz(){
    echo 'paczek bedzie skonsumowany';
    }
   }
   $funkcja = array('Paczek', 'zjedz');
   $funkcja();
   
  • binarna notacja dla liczb rzeczywistych
   1
   2
   3
   4
   5
   
   $bin = 0b0101010;
   print_r($bin);
   /*
   Wynik: 42
    */
   
  • funkcja http_response_code zwracająca kod nagłówka
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   
   echo(http_response_code());
   /**
   Wynik: 200
    */
   // Ustawianie kodu naglowka
   http_response_code(404);
   // Pobieranie kodu naglowka
   echo(http_response_code());
   /**
   Wynik: 404
    */
   
  • obsługa wywołania własnej metody obiektu przy jego inicjalizacji
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   
   class Paczek{
    function zjedz(){
    echo 'paczek bedzie skonsumowany';
    }
   }
   //PHP 5.3
   $mniam = new Paczek();
   $mnian->zjedz();
   //PHP 5.4
   (new Paczek)->zjedz(); 
   
  • funkcja class_uses zwraca używane przed daną klasę cechy ```php trait foo {} trait log {} trait foobar {} class bar { use foo; use foobar; } print_r(class_uses(new bar)); print_r(class_uses(‘bar’)); /**
 • Result: * Array ( [foo] => foo [foobar] => foobar ) Array ( [foo] => foo [foobar] => foobar ) */ ```
  • dodana opcja JSON_PRETTY_PRINT
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   
   $obj = new stdClass;
   $obj->field1 = "hello";
   $obj->field2 = "world";
   $obj->field3 = array("key" => "value", "level2" => array(1,2,3));
   echo json_encode($obj);
   echo json_encode($obj, JSON_PRETTY_PRINT);
   /*output:
   {"field1":"hello","field2":"world","field3":{"key":"value","level2":[1,2,3]}}
   {
    "field1": "hello",
    "field2": "world",
    "field3": {
    "key": "value",
    "level2": [
      1,
      2,
      3
    ]
    }
   }
    */
   
 • obsługa iteratorów w MySQLi
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  $mysqli = new mysqli('localhost', 'root', 'xxxx', 'piekarnia');
  $result = $mysqli->query("SELECT * FROM piekarze LIMIT 10");
  foreach($result as $piekarz){
   echo $piekarz['name'];
  }
  $mysqli->close();
  
 • i wiele wiele innych…
Ten post jest udostępniony na licencji CC BY 4.0 przez autora.

Funkcja walidująca numer PESEL

Przewijany DIV