Strona główna Nowe Google Analytics API v4 dla Androida
Wpis
Anuluj

Nowe Google Analytics API v4 dla Androida

Nowe Google Analytics API v4 dla Androida

Od wersji 4.0 API Google Analytics dla Androida zostało przeniesione do Google Play Services (hura??!!). Używana wcześniej klasa EasyTracker została usunięta, ale nie oznacza to, że w prosty sposób nie można zaimplementować śledzenia. Do rzeczy…

Oczywiście podstawowym krokiem implementacji nowego API jest posiadanie biblioteki Google Play Services. Dla korzystających z Gradle sprawa jest prosta: compile 'com.google.android.gms:play-services:+' Google Analytics API v4 posiada szereg klas pomocniczych i opcji konfiguracyjnych, ale całość wydaje się trochę niejasno opisana. Pierwszym krokiem jest utworzenie plików konfiguracyjnych. Pierwszy jest plik global_tracker.xml, który jest plikiem zawierającym ogólną konfigurację. Zapisujemy go w katalogu res/xml. Zawiera również listę ekranów, które będziemy monitorować.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" tools:ignore="TypographyDashes">

<!-- poziom logowania -->
<string name="ga_logLevel">verbose</string>

<!-- częstotliwość dispatchera -->
<integer name="ga_dispatchPeriod">30</integer>

<!-- wyłączenie śledzenia np.: do testów -->
<bool name="ga_dryRun">false</bool>

<!-- definicje ekranów -->
<string name="mobi.cwiklinski.MainActivity">Main Activity</string>

</resources>

W tym pliku nie podajemy jeszcze ID śledzenia, a dzięki opcji ga_dryRun można wyłączyć śledzenie. Kolejnym plikiem konfiguracyjnym jest app_tracker.xml, w którym definiujemy ID śledzenia, tutaj również określamy listę naszych ekranów.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" tools:ignore="TypographyDashes">

<!-- Analytics Tracking Id -->
<string name="ga_trackingId">UX-XXXXXXXX-X</string>

<!-- procent zdarzeń uwzględnianych w raportowaniu -->
<string name="ga_sampleFrequency">100.0</string>

<!-- automatyczne mierzenie aktywności -->
<bool name="ga_autoActivityTracking">true</bool>

<!-- wyłapywanie i raportowanie niewyłapanych wyjątków w aplikacji -->
<bool name="ga_reportUncaughtExceptions">true</bool>

<!-- długość sesji -->
<integer name="ga_sessionTimeout">-1</integer>

<!-- alternatywna lista ekranów -->
<screenName name="com.mycompany.MyActivity">My Activity</screenName>

</resources>

Ostatnią modyfikacją związaną z konfiguracją usługi jest wpis do AndroidManifest.xml. W gałęzi <application> dodajemy:

1
<meta-data android:name="com.google.android.gms.analytics.globalConfigResource" android:resource="@xml/global_tracker" />

Następnie tworzymy bądź modyfikujemy naszą klasę aplikacji. Poniższy przykład jest najprostszym sposobem zdefiniowania tej klasy, aby można było korzystać ze śledzenia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
package mobi.cwiklinski.analytics;

import android.app.Application;

import com.google.android.gms.analytics.GoogleAnalytics;
import com.google.android.gms.analytics.Tracker;

import java.util.HashMap;

public class App extends Application {

  // The following line should be changed to include the correct property id.
  private static final String PROPERTY_ID = "UX-XXXXXXXX-X";

  public enum TrackerName {
    APP_TRACKER,
    GLOBAL_TRACKER
  }

  HashMap<TrackerName, Tracker> mTrackers = new HashMap<TrackerName, Tracker>();

  public App() {
    super();
  }

  public synchronized Tracker getTracker(TrackerName trackerId) {
    if (!mTrackers.containsKey(trackerId)) {
      GoogleAnalytics analytics = GoogleAnalytics.getInstance(this);
      Tracker t = (trackerId == TrackerName.APP_TRACKER) ? analytics.newTracker(R.xml.app_tracker)
        : analytics.newTracker(PROPERTY_ID);
      mTrackers.put(trackerId, t);
    }
    return mTrackers.get(trackerId);
  }
}

Po stworzeniu/modyfikacji powyższej klasy nie pozostaje nic innego jak implementacja śledzenia w aktywnościach.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    ((App) getApplication()).getTracker(App.TrackerName.APP_TRACKER);
  }

  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    GoogleAnalytics.getInstance(this).reportActivityStart(this);
  }

  @Override
  protected void onStop() {
    super.onStop();
    GoogleAnalytics.getInstance(this).reportActivityStop(this);
  }

Do pełnej obsługi zdarzeń należy zaimplementować odpowiednie funkcje w każdym z powyższych trzech callback’ów.

Good luck!

Ten post jest udostępniony na licencji CC BY 4.0 przez autora.

Zmiany w statystykach platformy Android

Generowanie zasobów graficznych w GIMPie