Strona główna Walidacja NIP i PESEL
Wpis
Anuluj

Walidacja NIP i PESEL

Walidacja NIP i PESEL

Temat wałkowany paręset razy, aczkolwiek zawsze wraca…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
function validatePesel(p) {
  p += '';
  var arr = p.split("");
  var ratio = parseInt(arr[0]) * 1;
  ratio += parseInt(arr[1]) * 3;
  ratio += parseInt(arr[2]) * 7;
  ratio += parseInt(arr[3]) * 9;
  ratio += parseInt(arr[4]) * 1;
  ratio += parseInt(arr[5]) * 3;
  ratio += parseInt(arr[6]) * 7;
  ratio += parseInt(arr[7]) * 9;
  ratio += parseInt(arr[8]) * 1;
  ratio += parseInt(arr[9]) * 3;
  var controlInt = ratio % 10;
  var controlSum = parseInt(p.substr(10, 1));
  return (controlInt == controlSum);
}

function validateNip(nip) {
  nip += '';
  nip = nip.replace(/[^0-9]+/g, '');
  if (nip.length < 10) return false;
  if (nip.length > 10) return false;
  var controlSum = 0;
  controlSum += parseInt(nip.charAt(0)) * 6;
  controlSum += parseInt(nip.charAt(1)) * 5;
  controlSum += parseInt(nip.charAt(2)) * 7;
  controlSum += parseInt(nip.charAt(3)) * 2;
  controlSum += parseInt(nip.charAt(4)) * 3;
  controlSum += parseInt(nip.charAt(5)) * 4;
  controlSum += parseInt(nip.charAt(6)) * 5;
  controlSum += parseInt(nip.charAt(7)) * 6;
  controlSum += parseInt(nip.charAt(8)) * 7;
  if ((controlSum % 11) == parseInt(nip.charAt(9))) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}
Ten post jest udostępniony na licencji CC BY 4.0 przez autora.

Ustawienie wierszy wg wagi

Apache2 i uruchamianie VHOSTów z innym użytkownikiem