Strona główna Generowanie kluczy - SSH bez hasła
Wpis
Anuluj

Generowanie kluczy - SSH bez hasła

Generowanie kluczy - SSH bez hasła

Wiem, wiem - prościzna, ale zazwyczaj o tym się nie pamięta. Więc trzeba sobie przypomnieć… Oto procedurka:

Na lokalnym komputerze (z którego będziemy się łączyć) generujemy dwa klucze: prywatny i publiczny:

1
ssh-keygen -t rsa

wygenerowane zostaną klucze id_rsa (prywatny) i id_rsa.pub (publiczny). Tego pierwszego radzę nikomu nie udostępniać. Kopiujemy klucz publiczny na serwer zdalny, z którym będziemy się łączyć:

1
scp /home/użytkownik/.ssh/id_rsa.pub użytkownik@zdalny_serwer:~/

Logujemy się na zdalny serwer i dodajemy klucz do autoryzowanych:

1
cat ~/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

teraz wystarczy połączyć się ze zdalnych hostem poleceniem:

1
uzytkownik@zdalny_host

i już nie trzeba podawać hasła! Oczywiście procedura jest jednostronna, i żeby tą samą operację wykonać ze zdalnego hosta, trzeba wszystko powtórzyć na tym hoście.

P.S. Jak ktoś już ma klucz, i chce go użyć, może ustawić korzystanie z tego klucza, tworząc lub modyfikując plik ~/.ssh/config, dodając treść:

1
IdentityFile ~/sciezka_do_klucza_prywatnego
Ten post jest udostępniony na licencji CC BY 4.0 przez autora.

Usunięcie folderów .svn z katalogu projektu

Czyszczenie bazy programu Liferea