Strona główna XML to array and back…
Wpis
Anuluj

XML to array and back…

XML to array and back…

Kolejna klasa, która wpadła w moje ręce, kiedy poszukiwałem rozwiązania do zapisywania danych do pliku XML. Oczywiście sprawa byłaby prostsza, gdyby serwer obslugiwał SimpleXML, ale tak nie było. Dlatego potrzebne było inne rozwiązanie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
function & XML_unserialize(&$xml){
	$xml_parser = &new XML();
	$data = &$xml_parser->parse($xml);
	$xml_parser->destruct();
	return $data;
}

function & XML_serialize(&$data, $level = 0, $prior_key = NULL){
	if($level == 0){ ob_start(); echo '<?xml version="1.0" ?>',"n"; }
	while(list($key, $value) = each($data))
		if(!strpos($key, ' attr')) #if it's not an attribute
			#we don't treat attributes by themselves, so for an empty element
			# that has attributes you still need to set the element to NULL

			if(is_array($value) and array_key_exists(0, $value)){
				XML_serialize($value, $level, $key);
			}else{
				$tag = $prior_key ? $prior_key : $key;
				echo str_repeat("t", $level),'<',$tag;
				if(array_key_exists("$key attr", $data)){ #if there's an attribute for this element
					while(list($attr_name, $attr_value) = each($data["$key attr"]))
						echo ' ',$attr_name,'="',htmlspecialchars($attr_value),'"';
					reset($data["$key attr"]);
				}

				if(is_null($value)) echo " />n";
				elseif(!is_array($value)) echo '>',htmlspecialchars($value),"</$tag>n";
				else echo ">n",XML_serialize($value, $level+1),str_repeat("t", $level),"</$tag>n";
			}
	reset($data);
	if($level == 0){ $str = &ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $str; }
}

class XML{
	var $parser;   #a reference to the XML parser
	var $document; #the entire XML structure built up so far
	var $parent;   #a pointer to the current parent - the parent will be an array
	var $stack;    #a stack of the most recent parent at each nesting level
	var $last_opened_tag; #keeps track of the last tag opened.

	function XML(){
 		$this->parser = &xml_parser_create();
		xml_parser_set_option(&$this->parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, false);
		xml_set_object(&$this->parser, &$this);
		xml_set_element_handler(&$this->parser, 'open','close');
		xml_set_character_data_handler(&$this->parser, 'data');
	}
	function destruct(){ xml_parser_free(&$this->parser); }
	function & parse(&$data){
		$this->document = array();
		$this->stack    = array();
		$this->parent   = &$this->document;
		return xml_parse(&$this->parser, &$data, true) ? $this->document : NULL;
	}
	function open(&$parser, $tag, $attributes){
		$this->data = ''; #stores temporary cdata
		$this->last_opened_tag = $tag;
		if(is_array($this->parent) and array_key_exists($tag,$this->parent)){ #if you've seen this tag before
			if(is_array($this->parent[$tag]) and array_key_exists(0,$this->parent[$tag])){ #if the keys are numeric
				#this is the third or later instance of $tag we've come across
				$key = count_numeric_items($this->parent[$tag]);
			}else{
				#this is the second instance of $tag that we've seen. shift around
				if(array_key_exists("$tag attr",$this->parent)){
					$arr = array('0 attr'=>&$this->parent["$tag attr"], &$this->parent[$tag]);
					unset($this->parent["$tag attr"]);
				}else{
					$arr = array(&$this->parent[$tag]);
				}
				$this->parent[$tag] = &$arr;
				$key = 1;
			}
			$this->parent = &$this->parent[$tag];
		}else{
			$key = $tag;
		}
		if($attributes) $this->parent["$key attr"] = $attributes;
		$this->parent  = &$this->parent[$key];
		$this->stack[] = &$this->parent;
	}
	function data(&$parser, $data){
		if($this->last_opened_tag != NULL) #you don't need to store whitespace in between tags
			$this->data .= $data;
	}
	function close(&$parser, $tag){
		if($this->last_opened_tag == $tag){
			$this->parent = $this->data;
			$this->last_opened_tag = NULL;
		}
		array_pop($this->stack);
		if($this->stack) $this->parent = &$this->stack[count($this->stack)-1];
	}
}
function count_numeric_items(&$array){
	return is_array($array) ? count(array_filter(array_keys($array), 'is_numeric')) : 0;
}
Ten post jest udostępniony na licencji CC BY 4.0 przez autora.

Funkcja pokazująca czas generowania strony

Zamykanie otwartych tagów HTML